Werkgroep Gezondheid, Milieu en Hygiene

Iedereen weet dat gezondheid en milieu belangrijke thema's zijn, zeker naar de toekomst toe. Daarom dat er in onze school vrij veel aandacht aan besteed wordt.

Elk jaar opnieuw neemt deze werkgroep initiatieven op het vlak van bijvoorbeeld gezonde voeding (fruitproject, ... ), gezondheid in het algemeen (EHBO materiaal, luizen, ... ) en nog veel meer.

Ook dit doen ze natuurlijk in directe samenwerking met de school. Deze werkgroep bestaat daarom niet alleen uit ouders, maar ook uit leerkrachten.

We hebben met de school een milieucontract afgesloten en behaalden de 3 MOS-logo's. We zijn er fier op om een MOS-school te zijn! MOS staat voor Milieu Op School.

Gezien de enorme inspanningen van de afgelopen jaren zal er dit schooljaar geen werkgroep Milieu, Gezondheid en Hygiene zijn.
 

Werkgroep Gezondheid, Milieu en Hygiëne

EMPTY